Jesu li biljke živi organizmi?

Iako biljke nemaju sposobnost kretanja ili svijesti kao životinje, one se smatraju živim organizmima jer pokazuju karakteristike života, poput rasta, razmnožavanja, metaboličkih procesa i reakcija na okolišne podražaje. Da, biljke su živi organizmi. One ispunjavaju sve kriterije koji se koriste za definiranje života:

Organiziranost

Biljke su sastavljene od stanica, koje su najmanje jedinice života. Stanice su organizirane u tkiva, organe i sustave, koji zajedno čine biljku.

Metabolizam

Biljke imaju sposobnost da preuzmu hranjive tvari iz okoline i da ih pretvore u energiju i biološke molekule potrebne za rast i održavanje. Ovaj proces se naziva fotosintezom i uključuje pretvaranje ugljičnog dioksida i vode u glukozu i kisik, uz pomoć sunčeve svjetlosti.

Rast i razvoj

Biljke rastu i razvijaju se tijekom cijelog životnog ciklusa. One mogu stvarati nove stanice, tkiva i organe, te se mogu prilagoditi promjenama u okolišu.

Razmnožavanje

Biljke se mogu razmnožavati seksualno i nespolno. Seksualno razmnožavanje uključuje spajanje muških i ženskih spolnih stanica, koje stvaraju novu biljku s kombinacijom genetičkog materijala oba roditelja. Nespolno razmnožavanje uključuje stvaranje novih biljaka iz dijelova postojeće biljke, kao što su izbojci, korijenovi ili listovi.

Reagiranje na podražaje

Biljke mogu reagirati na promjene u okolišu, kao što su svjetlost, temperatura, vlaga i gravitacija. Ove reakcije mogu uključivati pokrete, kao što je otvaranje i zatvaranje cvjetova, ili promjene u metabolizmu, kao što je povećana fotosinteza u prisustvu svjetlosti.

Stoga, iako biljke nemaju sposobnost kretanja ili svijesti kao životinje, one se smatraju živim organizmima jer pokazuju karakteristike života, poput rasta, razmnožavanja, metaboličkih procesa i reakcija na okolišne podražaje.

Objavljeno dana