Što je nastalo prije kokoš ili jaje?

Pitanje što je nastalo prije, kokoš ili jaje, jedno je od najstarijih filozofskih pitanja i još uvijek je predmet rasprave među znanstvenicima.

S jedne strane, neki znanstvenici vjeruju da je jaje nastalo prije kokoši. Oni tvrde da su se ptice razvile od gmazova, koji su polagali jaja, i da su se kroz evoluciju razvile u ptice koje polažu jaja. Prema ovoj teoriji, prva “kokoš” bila bi ptica slična kokoši koja je položila jaje koje je sadržavalo genetske promjene koje su doveli do razvoja prave kokoši.

S druge strane, neki znanstvenici vjeruju da je kokoš nastala prije jajeta. Oni tvrde da su se ptice razvile iz drugih ptica koje su se razmnožavale polaganjem jaja, ali da su se kroz evoluciju razvile u ptice koje su se razmnožavale živorodno. Prema ovoj teoriji, prva “kokoš” bila bi ptica slična kokoši koja je rodila ptića koja su se kasnije razvila u prave kokoši.

U novije vrijeme, neki znanstvenici su pokušali riješiti ovu zagonetku korištenjem modernih tehnika genetičkog inženjerstva. Oni su uspjeli stvoriti kokoš koja nije imala oca, već je nastala spajanjem dvije jajne stanice. Ovo bi moglo ukazati na to da je jaje moglo nastati prije kokoši.

Pitanje što je nastalo prije, kokoš ili jaje, možda nikada neće biti potpuno riješeno, jer ovisi o načinu na koji se definiraju pojmovi “kokoš” i “jaje”. Međutim, znanstvena istraživanja mogu nam dati uvid u evolucijske procese koji su doveli do razvoja ptica i njihovih jaja.

Objavljeno dana